Norges BilMegler Forbund (NBMF) etiske retningslinjer.

 1. En autorisert bilmegler som er medlem av NBMF skal ha egen adskilt klientkonto der banken ikke kan motregne andre forpliktelser.
 2. Klientkonto skal benyttes til alle transaksjoner vedr. formidling, megling og direkteimport av biler.
 3. Virksomheten skal drives i samsvar med god meglerskikk.
 4. Meglere bør benytte oppdragsavtaler og formidling- og meglerkontrakter som er godkjent av NBMF.
 5. Et krav til autorisasjon er minimum 5 års erfaring fra bilbransjen/bilomsetning.
 6. Innehaver/søker og hans selskap er økonomisk underheftig (ikke konkurskarantene e.l.)
 7. Selskapet skal være registrert i foretaksregisteret.
 8. Minst en tredel, eller mist 50.000kr, av aksjekapitalen må være inntakt.
 9. Selskapet skal opptre rettferdig ovenfor alle parter i en transaksjon. De skal ikke gi misvisende opplysninger eller bruke villedende eller uredlige metoder i sin foretaksvirksomhet.
 10. Det skal unngås overdrivelse, misvisende fremstilling eller hemmeligholdelse av relevante fakta vedrørende eller transaksjon. Det skal opplyses om alle mangler ved en bil som i vesentlig grad innvirker på bilens verdi.
 11. I reklame og annonser er det pålagt å presentere sannferdig og nøyaktig og nøyaktig informasjon. Fremstillingen til allmennheten og medlemmer av NBMF skal ikke på noen måte være uriktig.